Sök Innehåll Kontakt
Poems by Lennart Söder

This page shows some false telegrams that arrived on our laser printer when a doctoral student at the Division of Electric Power Systems took a Licentiate or Doctoral exam.

Falska telegram av Lennart Söder

Denna sida visar några falska telgram som erhölls från vår laserskrivare när någon doktorand vid avdelningen för Elektriska Energisystem tog en licentiat- eller doktorsexamen.

  
Doktorand Examen Datum Avsändare Språk
Johan Wernerus  Licentiat  14 december 1995  En liten elkund  svenska 
      Vattenfall, Sydkraft, Statkraft svenska
      Nätägarnas riksförbund svenska
      Energikommissionen svenska
      Göran HSB Persson svenska
Mattias Sandqvist Licentiat 19 december 1995 Latin Kings svenska
      Svenska Orienteringsförbundet svenska
      Göran HSB Persson svenska
Lawrence Jones Licentiat 22 november 1996 Göran HSB Persson svenska
      Latin Kings svenska
      Electricite de France francais
      Electricite de France svenska
      Electricite de France English
      Små signaler svenska
Stefan Arnborg Doktor 25 april 1997 Göran HSB Persson svenska
      Latin Kings svenska
      Ledningarnas Riksförbund svenska
      Electr. Consumers. of Babati English
Viktoria Bochkareva Licentiat 17 juni 1997 Göran HSB Persson svenska
      Latin Kings English
      Line and Transformer Union svenska
Olof Nilsson Doktor 7 november 1997 Harsprångets vattenkraftverk svenska
      Luftfartsverket utrikesavdelning svenska
      Joseph Lois Lagrange svenska
Mehrdad Ghandari Licentiat 23 januari 1998 Göran HSB Persson svenska
      Nordiska småsignalföreningen svenska
      Bill Clinton English
Denis Lee Hau Aik Doctor March 11 1998 Malaysian Prime Minister English
      Göran Persson English
Erik Thunberg Licentiat 4 december 1998 Göran HSB Persson svenska
      Nordiska småsignalföreningen svenska
      Leon Thevenin svenska
      Edward Lawry Norton svenska
Anders Nilsberth Licentiat 16 juni 1999 Göran HSB Persson svenska
      Nordiska småsignalföreningen svenska
      Bellman svenska
Lina Bertling Licentiat 28 september 1999 Jonas Persson - Lennart Söder svenska
      Göran Persson svenska
      En liten elkund svenska
Ying He Licentiat 28 september 1999 Jonas Persson - Lennart Söder svenska
      Göran Persson svenska
      En liten elkund svenska
Lawrence Jones Doctor November 13, 1999 Bo Ringholm svenska
      Your Zero English
      Nordic Grid EnglishPublished by: Lennart Söder, KTH
Last changed: 2005-11-02